CEMT-tillstånd

CEMT-tillstånd illustration

Att transportera gods över nationsgränser kräver ofta olika former av tillstånd och licenser. Ett sådant tillstånd som ofta används inom internationell vägtransport i Europa är et. CEMT står för Conférence Européenne des Ministres des Transports och är en multilateral transportlicens som möjliggör godstransporter mellan medlemsländer i Europeiska transportministerkonferensen. I denna artikel kommer vi att utforska … Läs mer