En närmare titt på framtidens smarta bilar och dess möjligheter

En närmare titt på framtidens smarta bilar och dess möjligheter illustration

Den tekniska utvecklingen har sett en exponentiell tillväxt under de senaste årtiondena, och bilindustrin har varit en av de sektorer som har omfamnat denna utveckling med öppna armar. Från elektrifiering till självkörande tekniker, börjar framtiden för intelligenta bilar att ta form framför våra ögon. I denna artikel kommer vi att ta en närmare titt på … Läs mer

Vem är Ludwig Kronstrand?

Vem är Ludwig Kronstrand? illustration

Ludwig Kronstrand är ett namn som kanske inte klingar bekant för alla, men för de som känner till det är han en person som skapat avtryck inom det område han verkat. Han kan förekomma inom olika sammanhang – kanske som konstnär, musiker, eller en inflytelserik person inom ett specifikt yrkesfält. I den här artikeln kommer … Läs mer

Den etiska sidan av AI – Vilka är riskerna med att låta tekniken styra?

Den etiska sidan av AI – Vilka är riskerna med att låta tekniken styra? illustration

Artificiell intelligens, eller AI som det ofta förkortas, är ett teknikområde som har utvecklats i snabb takt under de senaste åren. Medan vi bevittnar AI-systems imponerande kapaciteter – från att vinna över mästare i strategispel till att förutsäga sjukdomar – för med de också en mängd etiska frågeställningar som väcker debatt. Denna diskussion om den … Läs mer

Robotjournalistik – Kan AI ersätta mänskliga journalister?

Robotjournalistik – Kan AI ersätta mänskliga journalister? illustration

Vi lever i en tid då tekniken utvecklas i en otrolig hastighet, vilket resulterar i förändringar på ett sätt som vi inte tidigare skådat. Ett område där detta är särskilt uppenbart är journalistiken, där en digital revolution håller på att hända. Idag skrivs allt fler artiklar av robotar snarare än människor. Men vad innebär robotjournalistik, … Läs mer

Robotteknik i hemmet – Hur AI förändrar våra vardagliga sysslor

Robotteknik har länge varit en fascinerande del av science fiction-litteraturen och filmvärlden. Men de senaste åren har den verkliga framstegen inom robotteknik och artificiell intelligens (AI) gjort det möjligt för oss att införa robotar i våra egna hem. Detta har lett till en rad förändringar inom våra vardagliga sysslor, vilket i sin tur har öppnat … Läs mer

Framtidens hälsovård – Teknik och AI förändrar medicin och vård

Framtidens hälsovård

Teknologiska framsteg har alltid spelat en viktig roll för utvecklingen av hälso- och sjukvården. De senaste decennierna har vi sett en explosiv tillväxt av innovationer som gör vården effektivare, personligare och mer tillgänglig. Framför allt är det teknikens snabba framsteg och utvecklingen av artificiell intelligens (AI) som har potential att transformera vården som vi känner … Läs mer